Online versie
 
 

In deze vierde editie van de nieuwsbrief Sociale Kwaliteit delen wij graag weer informatie en een aantal inspirerende initiatieven en verhalen.

De decembermaand staat voor de deur en daarmee nog meer het verlangen naar samenzijn. Het zal voor velen van ons een andere afronding van het jaar zijn dan voorgaande jaren. De coronapandemie heeft van 2020 een bijzonder roerig jaar gemaakt. Het einde van de pandemie is een onzekerheid waar we elke dag mee moeten dealen. We vragen ons af wanneer we weer ‘gewoon’ naar de supermarkt kunnen gaan zonder mensen te vermijden en wanneer we weer al onze dierbaren thuis met een warme knuffel kunnen ontvangen.

Het ‘normale leven’ lijkt zo lang geleden. Al het ‘gewone’ lijkt niet meer gewoon. De onbevangenheid is voor velen weg. De coronapandemie laat ons allemaal voelen wat het is om in onzekerheid te leven en toch elke dag de verbinding te zoeken en door te gaan. In het interview met Tinke Noest, die vanuit de DOAS in Huizum-West verbindingen aangaat ter versterking van de sociale kwaliteit, blijkt hoe ze dit vanuit een Lab proberen.

We horen om ons heen dat de tweede coronagolf  ‘zwaarder’ voelt dan de eerste. Langdurig incasseren van de beperkingen, de maatregelen die gevoelsmatig bijna per week veranderen, enorme psychologische, sociale en economische gevolgen voor jong en oud maken dat de ‘rek’ er uit is. In eerdere nieuwsbrieven Sociale Kwaliteit (platform Sociale Kwaliteit in tijden van corona) is te lezen hoe er in coronatijd prachtige creatieve initiatieven zijn ontstaan. Hoe is dat nu in deze tweede golf? De Britse komiek John Cleese geeft aan dat voor creativiteit ruimte, speelsheid, vertrouwen en humor nodig is. In de verhalen van deze nieuwsbrief komt een grote mate van creativiteit terug en herkennen wij de elementen terug die John Cleese benoemt. Voorbeelden hiervan zijn te lezen in de bijdragen van Jenny de Vegt, van Lotte Witvoet en van Jolanda Tuinstra.

We zien ook nieuwe creatieve initiatieven ontstaan in relatie tot duurzaamheid. Naast de bekende vier bouwstenen van sociale kwaliteit: sociale inclusie, sociale cohesie, sociale empowerment en sociaal-economische zekerheid is deze 5de bouwsteen in ontwikkeling. Een mooi voorbeeld daarvan is de autobandentuin in de Leeuwarder Vrijheidswijk. Een bewoner heeft een ontwerp gemaakt, waardoor insecten goed gedijen en de samenhang in de buurt versterkt wordt. De pandemie heeft ons bewustzijn rondom onze omgang met de aarde vergroot en ook binnen de opleidingen van Social Studies wordt dit thema geagendeerd. Zie hiervoor het artikel van de actiegroep Social Green.

Een van de sociaal werkers van het jaar 2020, Marcel van Eck, is onlangs uitgenodigd door de studenten van het profiel Welzijn en Samenleving. Hij heeft zijn passie en werk gedeeld met de studenten. Deze ontmoeting wordt beschreven door de studenten Eva Jongen, Steven Kok en Agneta van Beijeren Bergen en Henegouwen.

We wensen je veel leesplezier!

De vorige edities van deze nieuwsbrief en meer informatie over Sociale Kwaliteit is te vinden op de website van het lectoraat Sociale Kwaliteit.

 

Sociale kwaliteit versterken vanuit De DOAS

Sinds september 2020 is in De DOAS aan de Cornelis Trooststraat in Leeuwarden een Lab actief. Het Lab is gestart met een tiental studenten vanuit verschillende opleidingen. Zij verkennen wat er speelt in de wijk over de thema’s armoede en sociaal-economische problemen. Samen met ervaringsdeskundigen gaan ze ontwerp- en oplossingsgericht slimme oplossingen ontwerpen en uitproberen, daarvan leren en door ontwikkelen.
We houden je daarover op de hoogte in deze Nieuwsbrief.

 
 

Met volle kracht vooruit!

Jenny de Vegt beschrijft de impact van COVID-19 op haar als beginnend sociaal ondernemer. 

RAMIYA biedt mental coaching in combinatie met sport waarbij kickboksen wordt ingezet als hulpmiddel. Bij RAMIYA gaan deelnemers een proces aan van interne bewustwording waarbij empowerment de basis is. Hierbij het volledige artikel.

 
 

Creativiteit in coronatijd

In deze column van Jolanda Tuinstra, lector Sociale Kwaliteit van NHL Stenden Hogeschool, schrijft ze over creativiteit in coronatijd. 

 

De impact van de coronamaatregelen in de Jeugdhulpverlening

Corona… We hebben er allemaal mee te maken. We waarderen de kleine dingen meer, men wordt creatiever in oplossingen dan ooit en thuiswerken was een jaar geleden nog bijna nergens een begrip.

Ik loop stage bij het Behandel- en expertisecentrum binnen Jeugdhulp Friesland en daar sta ik op een behandelgroep met jonge kinderen. Gelukkig kan dat gewoon doorgaan, want kinderen vallen buiten de regels. Dit betekent dat ik tot in de middag op de groep sta en daarna naar huis ga om daar thuis achter de laptop te werken. Alle team overleggen, interne overleggen, maar ook gesprekken met ouders of andere instanties gebeuren via het beeldscherm. Dit maakt het contact wel wat lastiger, want binnen de hulpverlening is alleen al de lichaamstaal van iemand zó belangrijk.

Normaliter kwamen de ouders ’s ochtends met de kinderen mee de klas in om thee te drinken. Ik heb dit nooit meegemaakt, maar ik kan me voorstellen dat dit veel bijdraagt aan de band die je hebt met ouders. We proberen zo veel mogelijk naast de ouders te staan, maar praktisch gezien is nou eenmaal minder mogelijk. De huisbezoeken worden wel zo veel mogelijk doorgezet: waar het kan, zien we ouders fysiek.

Corona beïnvloedt het werk op veel verschillende vlakken, maar we roeien met de riemen die we hebben. Het maakt ons ook weer sterker als team omdat je geacht wordt goed samen te werken!

Lotte Witvoet   |   4de jaars student Social Work

 

Het groene hart van Social Work

Duurzaamheid is hot! Waar we ook kijken, welke krant we ook openslaan, duurzaamheid speelt een grote, urgente rol in onze samenleving, zoveel is duidelijk. Klimaatmarsen, allerhande acties en initiatieven, groot en klein, dragen bij aan het collectieve bewustzijn dat ons handelen van invloed is op de wereld waarin wij leven. Voor een aantal Social Work studenten leidt dit bewustzijn tot het onmiskenbare gevoel dat we hier iets mee moeten binnen het sociaal werk. Hierover ging Wout Eijkelkamp in gesprek met drie studenten en één alumnus.

 

Een dag met de sociaal werker van het jaar 2020

Een inspiratiedag met de sociaal werker van het jaar: Marcel van Eck, werkzaam als gezinswerker en onderzoeker bij buurtteams Lokalis in Utrecht. Naast zijn baan heeft hij het doorontwikkelen van sociaal werk tot zijn missie gemaakt.

Marcel kwam ons een middag inspireren door te vertellen over zijn visie met betrekking tot Social Work en wat dat in de toekomst kan zijn. Zijn conclusie is: VOMELP oftewel Voorbij de vakjes, Ontwikkeling (persoonlijke), Meerstemmige identiteit, Emergente Contexten, verbindingen tussen Lagen en Plek der moeite; een acroniem wat de aandachtspunten adresseert die nadruk leggen op wat belangrijk is om te hebben en te kunnen als sociaal werker.

Patronen herkennen. Altijd blijven leren. Op spontane situaties kunnen inspelen en deze kunnen creëren waar nodig. Bruggen slaan tussen mensen. Wrijving en destructieve patronen kunnen adresseren.

We moeten op de grote en de kleine dingen tegelijkertijd letten; we kunnen het vergelijken met mondhygiëne. In het sociale systeem is het naast poetsen ook belangrijk om tanden te stoken, om rotte plekken in het systeem te voorkomen. Het leren tanden stoken geeft weer hoe lastig kleine veranderingen kunnen zijn en laten zien dat wij als systeem ook in kleine stappen aan het veranderen zijn. Bij een nieuw systeem is een nieuwe routine nodig. Dat is hard werken, al helemaal als het om iets gaat waar niet iedereen op zit te wachten.

Een verandering in het paradigma van sociaal werk is nodig. Door de decentralisatie moeten wij met minder voorzieningen méér bereiken; dit betekent dat de opleiding voor het sociaal werk hierop in moet spelen. Het profiel WenS, waar wij onderdeel van zijn, draagt een diversiteit aan uitkomsten in zich. In plaats van vanuit een voorop vastgestelde methodiek aan de slag te gaan, leggen wij eerst contact en kijken wij naar wat het beste aansluit bij de persoon in kwestie en de bijbehorende problematiek of hulpvraag. Door de geboden ruimte krijgen sociaal werkers meer gelegenheden om hun eigen specifieke talenten verder te ontwikkelen en hun interessegebieden verder te ontdekken. Dit zorgt voor een breed scala aan verschillende werkers, die in de basis als generalist zijn opgeleid en voor wie een persoonlijke verdieping op één of meerdere vlakken als ‘zelfgekozen specialisme’ gewoon is.

Marcel heeft ons laten zien dat je niet altijd de gebaande paden hoeft te bewandelen en dat er meerdere wegen zijn om tot een ontwikkeling te komen. Het is aan ons om nieuwe routes en paden aan te leggen.

Meer informatie vind je op de site Ontwikkelingsgericht

Agnetha van Beijeren, Steven Kok & Eva Jongen
3de jaars studenten Social Work, profiel WenS (Welzijn en Samenleving)  


 
 

PLATFORM SOCIALE KWALITEIT

Ben je zelf bij een mooi initiatief betrokken of ken je een prachtig project of bijzondere actie die ervoor zorgt dat mensen met elkaar in contact komen of blijven? Deel het met ons via socialekwaliteit@nhlstenden.com. Wij zorgen er dan voor dat het op ons platform Sociale Kwaliteit wordt geplaatst.


 
PLATFORM SOCIALE KWALITEIT
 

Wat vind je van deze mail? Jouw mening is belangrijk voor ons!

 
Facebook Instragram YouTube LinkedIn LinkedIn
 

Afmelden